Ocena wątku:
  • 3 głosów - średnia: 3.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Spowolnić starzenie
Jestem przeko­nany, że już dziś można przedłużyć życie do 130, a nawet 160 lat…

Jak to osiągnąć? Należy dbać o odpowied­nią dietę, suple­men­tację i ruch. Z kolei dobra starość — dodaje — zależy od genów, grupy krwi oraz sposobu życia prze­jętego od przodków.
Janusz Pułczyński-  były pra­cownik naukowy UJ i Politech­niki Krakowskiej


Starze­nie się człowieka to wbrew pozorom nadal zagad­kowe zjawisko. Może być szy­bkie i wów­czas ma podłoże chorobowe, albo umi­arkowane, ale najlepiej, gdy prze­b­iega bardzo powoli. Pro­ces ten jest skom­p­likowany i wynika z czyn­ników zarówno zależnych, jak i nieza­leżnych. Te drugie zapisane są w genach i stanowią kon­sek­wencję życia naszych przod­ków. Zależą więc od jego stylu w okre­sie wielu pokoleń — stąd przeko­nanie o ist­nie­niu tzw. rodów długowiecznych.
Człowiek starzeje się przez cały czas i ma to miejsce każdego dnia. Dlaczego o starości należy myśleć w pełni życia.


Weźmy za przykład piękną amerykańską aktorkę Halle Berry, Afroamerykankę. Choć ma ponad 50 lat, wygląda o połowę młodziej i tryska energią młodej dziew­czyny. Znana na całym świecie, otrzy­mała Oscara za najlep­szą rolę kobiecą w filmie Czeka­jąc na wyrok. Mimo swoich lat jest młoda duchowo, co pozy­ty­wnie odbija się na fizis. Wiele więc zależy
od genów i życia naszych przod­ków, ale też regen­er­acji włas­nego ciała
co spowal­nia starze­nie. Wydaje się, że starzenia nie można opóźnić, gdyż tkanki naszego orga­nizmu nie mogą stać się młod­sze od nas. Każde ich następne pokole­nie jest starsze i słabsze.
Czy więc starość musi być nieunikniona?
Otóż niekoniecznie. Pewna wiekowa Chinka, jak wyty­cza­łem w lit­er­aturze Państwa Środka, zami­ast się dalej starzeć, zaczęła młod­nieć. Odras­tały jej zęby, wró­ciła miesiączka…
Czy ist­nieje zatem możli­wość, aby starość cofnąć, a poszczególne organy miały mniej lat od naszej metryki? Nie zawsze, ale… Na początku życia otrzy­mu­jemy spory bagaż uszkodzeń odziedz­ic­zonych po przod­kach. Poza tym odnowa ludzkiego ustroju ogranic­zona jest tzw. liczbą Hayflicka, określa­jącą ilość podzi­ałów naszych komórek, co w roku 1965 wykazał prof. Leonard Hayflick. Każda z komórek może dzielić się kar­iokine­ty­cznie 52 razy, gdyż telom­ery, czyli końcówki chro­mo­somów, przy każdym podziale nieuchron­nie ule­gają skróce­niu. Ale też nie zawsze i nie wszędzie. Ist­nieją bowiem komórki nieśmiertelne

Co o tym sądzicie, czy możemy powstrzymać starość?
Ciekawe jakie to geny i jaką krew trzeba mieć aby móc powstrzymać proces starzenia się.
Z artykułu tego się nie dowiemy, chyba że ktoś zakupi czwarty numer "Nasz Świat". :)
* Odpowiedz

Ten temat zawiera więcej treści.
Aby uzyskać dostęp do reszty treści zaloguj się lub zarejestruj.


[-]
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.

Weryfikacja obrazkowa
Wpisz tekst znajdujący się na obrazku w pole poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.
Weryfikacja obrazkowa
(wielkość znaków nie ma znaczenia)Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości