Napisz nową odpowiedź
Odpowiedź w wątku: Spowolnić starzenie
Login:
Temat:
Ikona posta
Wiadomość:
-
-
Emotki
Kwiatki
ZOO
Zima
Wiosna
Impreza
Miłość
Inne
Jesień
Duże
Opcje posta: aaaa
Subskrypcja wątku:
Wybierz sposób powiadamiania i subskrypcji tego wątku. (tylko dla zarejestrowanych)
Weryfikacja obrazkowa
Wpisz tekst znajdujący się na obrazku w pole poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.
Weryfikacja obrazkowa
(wielkość znaków nie ma znaczenia)


Podgląd wątku (od najnowszej odpowiedzi)
Napisane przez hogan - 07-06-2018, 11:20
Moja też, tylko nie wiem jak z innych psychiką. ubawa2
Napisane przez Wąsatka - 07-06-2018, 7:08
(06-06-2018, 23:25)hogan napisał(a): To po co te "S" napisałaś, bana chcesz? ym1

Tyle jeszcze moja psychika zniesie. ;)
Napisane przez Siwy - 07-06-2018, 0:06
(06-06-2018, 22:52)Wąsatka napisał(a):  Nie mam tak mocnej psychiki jak Jarosław Psikutas bez S. ;)

Noo ja chyba też nie. Ale gdybym miał, to i pożyć sobie bym miał odwagę. Takiemu to nikt nie zabroni, nic nie zabroni.


Napisane przez hogan - 06-06-2018, 23:25
To po co te "S" napisałaś, bana chcesz? ym1
Napisane przez Wąsatka - 06-06-2018, 22:52
Przykłady typu gwiazdy, celebryci raczej odpadają.
Nie chcę być długowieczna. Nie mam tak mocnej psychiki jak Jarosław Psikutas bez S. ;)
Napisane przez hogan - 05-06-2018, 20:57
Ja chciałabym żyć jak najdłużej ale oczywiście pod warunkiem, że nie będę jakaś ułomna i zależna od innych. :)
Napisane przez ewus - 05-06-2018, 20:40
Wolę się pomarszczyć, być brzydka i umrzeć w wieku 70 lat niż męczyć się do 130. O nieeee w życiu
Napisane przez hogan - 05-06-2018, 19:19
Jestem przeko­nany, że już dziś można przedłużyć życie do 130, a nawet 160 lat…

Jak to osiągnąć? Należy dbać o odpowied­nią dietę, suple­men­tację i ruch. Z kolei dobra starość — dodaje — zależy od genów, grupy krwi oraz sposobu życia prze­jętego od przodków.
Janusz Pułczyński-  były pra­cownik naukowy UJ i Politech­niki Krakowskiej


Starze­nie się człowieka to wbrew pozorom nadal zagad­kowe zjawisko. Może być szy­bkie i wów­czas ma podłoże chorobowe, albo umi­arkowane, ale najlepiej, gdy prze­b­iega bardzo powoli. Pro­ces ten jest skom­p­likowany i wynika z czyn­ników zarówno zależnych, jak i nieza­leżnych. Te drugie zapisane są w genach i stanowią kon­sek­wencję życia naszych przod­ków. Zależą więc od jego stylu w okre­sie wielu pokoleń — stąd przeko­nanie o ist­nie­niu tzw. rodów długowiecznych.
Człowiek starzeje się przez cały czas i ma to miejsce każdego dnia. Dlaczego o starości należy myśleć w pełni życia.


Weźmy za przykład piękną amerykańską aktorkę Halle Berry, Afroamerykankę. Choć ma ponad 50 lat, wygląda o połowę młodziej i tryska energią młodej dziew­czyny. Znana na całym świecie, otrzy­mała Oscara za najlep­szą rolę kobiecą w filmie Czeka­jąc na wyrok. Mimo swoich lat jest młoda duchowo, co pozy­ty­wnie odbija się na fizis. Wiele więc zależy
od genów i życia naszych przod­ków, ale też regen­er­acji włas­nego ciała
co spowal­nia starze­nie. Wydaje się, że starzenia nie można opóźnić, gdyż tkanki naszego orga­nizmu nie mogą stać się młod­sze od nas. Każde ich następne pokole­nie jest starsze i słabsze.
Czy więc starość musi być nieunikniona?
Otóż niekoniecznie. Pewna wiekowa Chinka, jak wyty­cza­łem w lit­er­aturze Państwa Środka, zami­ast się dalej starzeć, zaczęła młod­nieć. Odras­tały jej zęby, wró­ciła miesiączka…
Czy ist­nieje zatem możli­wość, aby starość cofnąć, a poszczególne organy miały mniej lat od naszej metryki? Nie zawsze, ale… Na początku życia otrzy­mu­jemy spory bagaż uszkodzeń odziedz­ic­zonych po przod­kach. Poza tym odnowa ludzkiego ustroju ogranic­zona jest tzw. liczbą Hayflicka, określa­jącą ilość podzi­ałów naszych komórek, co w roku 1965 wykazał prof. Leonard Hayflick. Każda z komórek może dzielić się kar­iokine­ty­cznie 52 razy, gdyż telom­ery, czyli końcówki chro­mo­somów, przy każdym podziale nieuchron­nie ule­gają skróce­niu. Ale też nie zawsze i nie wszędzie. Ist­nieją bowiem komórki nieśmiertelne

Co o tym sądzicie, czy możemy powstrzymać starość?
Ciekawe jakie to geny i jaką krew trzeba mieć aby móc powstrzymać proces starzenia się.
Z artykułu tego się nie dowiemy, chyba że ktoś zakupi czwarty numer "Nasz Świat". :)